Eskü után, sok-sok feladat előtt | 2020-10-13


MEGALAKULT AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Eskü után, sok-sok
feladat előtt

Két szakbizottság az eddigi három helyett
Konstruktív ellenzéki hozzáállást ígér a VAN


A szeptember 27-én lezajlott időközi önkormányzati választás eredményének hivatalos ismertetésével vette kezdetét a képviselő-testület alakuló ülése múlt pénteken. Az eseményt parlamenti képviselőink, Bánki Erik és Dr. Hargitai János is megtisztelték jelenlétükkel. A Városháza dísztermében a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatójából kiderült: a 15.335 szavazásra jogosult mohácsi polgár 54,39%-a járult az urnákhoz a jelzett napon. Szabadosné Dr. Vargaity Ágnes megerősítette: a választók polgármesterként Pávkovics Gábornak (Fidesz-KDNP) szavaztak bizalmat. Eddigi alpolgármesterünk hosszas taps után foglalta el a városvezetői széket, majd eskütétele és megbízólevele átvétele után rövid beszédet is intézett hallgatóságához.

– A város az ismert okokból egy éve méltatlan helyzetbe, önkormányzatunk pedig kényszerpályára került: a választással azonban végre helyükre kerültek a dolgok, az itt élők többsége megértette, milyen fontos e voksolás – jegyezte meg polgármesterünk, hozzátéve: szeptember utolsó vasárnapján nem a megválasztott képviselők és a polgármester győztek, hanem egész Mohács. Valamennyi mohácsi polgármestere szeretnék lenni – fejtette ki, hangsúlyozva azt is: az elmúlt tizenkét hónapban városunkat sok szempontból a tétlenség jellemezte, ideje hát, hogy munkához lássanak, behozva a lemaradást.

Az egyéni választókerületben képviselői mandátumhoz jutó Dr. Szigeti József (VAN Közéleti Egyesület) gratulált Pávkovics Gábornak, egyben jelezte, hogy az ellenzék büszke az elért eredményre, a mohácsiak egy részétől komoly felhatalmazást kaptak a város legfőbb döntéshozó testületében. A városatya ígéretet tett: a kampány véget ért, mostantól a közös munkára koncentrálnak, a döntéshozatal során konstruktív hozzáállásra törekednek.

A képviselők eskütétele után ismét Szabadosné Dr. Vargaity Ágnest hallhattuk, aki többek között elmondta: a HVB-hez soha nem látott számú kifogás érkezett be a választással kapcsolatban, ezeket egy kivétellel a VAN nyújtotta be. Valamennyi ilyen beadvány megalapozatlan volt – húzta alá a HVB-elnök, megállapítva azt is: semmiféle választási csalás, visszaélés, jogsértés nem történt a voksolással összefüggésben.

A polgármesteri illetmény és költségtérítés megszavazása után Pávkovics Gábor a bizottsági struktúra megváltoztatására tett javaslatot. Indoklásából kiderült: tekintve, hogy a testület elé kerülő témák, napirendek gerincét a Pénzügyi és gazdasági bizottság tárgyalja és készíti elő döntésre, a fennmaradó ügyekkel elegendő lenne egynek foglalkoznia. Indítványát megszavazta a választmány, azzal, hogy a testület érintett tagjai a mandátumkiosztás arányában kapnak helyet az egyes bizottságokban. A két politikai oldal előzetes egyeztetése nyomán a felállás az alábbi lett:

A képviselő-testület munkáját
segítő szakbizottságok

Pénzügyi és gazdasági bizottság

Elnök: Wébel Zsolt
Elnökhelyettes: Szurcsikné Fábián Gyöngyi
Tagok: Bogos Tünde, Dr. Szigeti József,
Gibizer László
Külsős tagok: ifj. Weisz Ákos, Schäffer András,
Engert Ferenc, Heimné Emmert Zsuzsanna

Szociális, egészségügyi, kulturális, sport,
oktatási és idegenforgalmi bizottság

Elnök: Földváriné Wiszt Zsuzsanna
Elnökhelyettes: Jaksics György
Tagok: Szekó Zsófia, Csorbai Ferenc,
Rózsahegyi Áron
Külsős tagok: Varga Veronika, Riegelman Zsolt,
Király András, Göb Judit


A folytatásban az alpolgármesterek személyéről döntött a választmány: törvényi előírás, hogy e vezetők egyike a képviselők soraiból kerül ki, míg a másikra a polgármester tehet javaslatot. Nos, a Pávkovics Gábor által megnevezett Dr. Csizmadia Csaba titkos szavazáson nyolc „igen” és négy „nem” szavazattal, míg a Szekó József idejében e tisztséget öt éven át már sikeresen betöltő Cserdi Áron egyhangú voksolással nyerte el e pozíciót.

Ahogyan Pávkovics Gábor korábban már többször nyilatkozta, „nincs vesztegetni való ideje Mohácsnak”, ennek szellemében – prezentációval egybekötve – városunk gazdasági programját, a következő éveket meghatározó, tervezett fejlesztéseit tárta a képviselők és a hallgatóság elé. Parkolóház építése a Széchenyi tér alá, versenyuszoda létesítése – csupán néhány a nagyívű koncepciók közül, melyek felsorolásakor polgármesterünk aláhúzta: hosszú távú, stabil, kiszámítható program birtokában kell nekivágnunk a következő éveknek, racionális pénzügyi politikával. Mint elhangzott, a fejlesztési tervek öt alappilléren nyugodnának az elképzelések szerint, ezek az alábbiak: a folyamatban lévő beruházások szakszerű befejezése, felkészülés az EU következő (pénzügyi) ciklusára, az „élhető város” koncepciójának kidolgozása, a szociális háló újragondolása és a város egészét érintő, az egészségügyi biztonságra vonatkozó intézkedési tervcsomag elkészítése (lásd vírusjárvány), valamint a stratégiai fontosságú projektek köre. (A teljes gazdasági programot lapunk terjedelmi okokból most nem tudja részletezni, a komplett anyagot folytatásokban ismerhetik meg Olvasóink.)

Az ellenzék részéről Dr. Szigeti József gratulált az összeállításhoz, hozzátéve, a város érdekeinek figyelembe vételével támogatni igyekeznek az általuk arra érdemesnek tartott terveket. A napirend szerint az aktuális pályázatokra rátérő képviselő-testületet Pávkovics Gábor arról tájékoztatta: az új, hamarosan felépülő bölcsődének 208 milliós többletforrás-igénye van, melynek teljesítéséhez – előzetes tájékoztatása alapján – pozitívan fog hozzáállni az irányító hatóság.

Képünkön: megbízólevéllel a kézben:
Dr. Csizmadia Csaba alpolgármester.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2021-06-17 - 2021-07-30
Sellő akartam lenni... (Koleszár Stella kiállítása - meghívó)
2021-06-18 - 2021-06-19
Szórakozz, táncolj velünk ismét! (Sváb-bál)
2021-06-20 - 2021-06-20
Önt is várjuk a Nemzeti Emlékhelyek Napjára
2021-06-25 - 2021-06-26
Június 25-én: Múzeumok éjszakája
2021-07-03 - 2021-07-03
Ismét lesz Pranje: várják a jelentkezőket!

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!