FELHÍVÁS a választópolgárok részére a szeptember 27-ére kitűzött időközi választáson a szavazás lebonyolítása során a koronavírus-járványra tekintettel alkalmazandó eljárásrendről | 2020-09-16


F E L H Í V Á S

a választópolgárok részére
a szeptember 27-ére kitűzött
időközi választáson
a szavazás lebonyolítása során
a koronavírus-járványra tekintettel
alkalmazandó eljárásrendről


A Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásának megfelelően a koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése érdekében a szavazás lebonyolítása során az alábbiakra hívjuk fel a tisztelt Választópolgárok figyelmét:

1. A szavazóhelyiségbe kizárólag
egészségesen menjenek!
2. A sorban állás során a szavazóhelyiségben
viseljenek az orrot és szájat is eltakaró maszkot!
3. A szavazófülkében a szavazáshoz lehetőség
szerint az ott elhelyezett – a Szavazatszámláló Bizottság
(SzSzB) által rendszeresen fertőtlenített
– tollat használják!
4. Amennyiben Ön az egészségi állapotára
tekintettel (fogyatékossága vagy fogva tartása miatt)
a szavazás napján a lakóhelye szerinti
szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, lehetősége
van mozgóurnát kérni az alábbiak szerint:

ONLINE igénylés
(https://www.valasztas.hu/mozgourna-igenylese)
– ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon (szerdán) 16.00 óráig nyújtható be,
– ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00-ig nyújtható be.

SZEMÉLYESEN történő igénylés a szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig nyújtható be (papír alapú igénylőlap letölthető a https://www.valasztas.hu/mozgourna-igenylese oldalról).

POSTÁN történő igénylés: a szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie.

Írásbeli meghatalmazással rendelkező
MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés

– a szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához (a továbbiakban: HVI) vagy
– a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
– a szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig a HVI-hez vagy
– a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A kérelmet a szavazást megelőző 2. napon (péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni. A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri. Itt csak olyan címet adhat meg, amely annak a szavazókörnek a területéhez tartozik, melynek névjegyzékében Ön szerepel.

Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a HVI a kérelmet elutasítja.

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt lakóhelyén vagy az Ön által megadott más címen, annak érdekében, hogy szavazatát Ön bedobhassa a mozgóurnába.

Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat.


Helyi Választási Iroda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2020-07-10 - 2021-01-19
Színházi ősz: Lehár: A mosoly országa
2020-08-03 - 2021-01-19
Komédia lesz a harmadik, bérletes előadás
2020-09-10 - 2020-12-06
Nagy Ágota festő kiállítása
2020-09-11 - 2020-10-03
Szigeti Szabó János tárlata (meghívó)
2020-09-16 - 2020-10-18
A Fogadalmi templom megáldása előtt…
2020-09-18 - 2020-11-13
Mohácsi énekelni tudók/vágyók! (felhívás)
2020-09-25 - 2020-09-25
Szekó József emlékest
2020-10-01 - 2020-10-01
Ünnepeljük együtt A zene világnapját!
2020-10-12 - 2020-10-12
Filmslágerekkel indul a színházi ősz

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!