2026 jegyében hajtottunk fejet az 1526-os csata hősei előtt | 2020-09-04


2026 jegyében hajtottunk fejet
az 1526-os csata hősei előtt

Évek óta érezhetően élénkülő érdeklődés közepette rendezik meg a mohácsi csatára emlékező főhajtásokat. Ez igaz a tudományos élet, a történészi szakma, a kutatói csoportok, a régészet, a katolikus egyház, a képzőművészet, az irodalom, az érintett városok, települések képviselőire éppúgy, mint a közélet szereplőire, a hivatalos szervezetekre, a médiára és mindenkire, aki érdeklődik e történelmi jelentőségű ütközet aspektusai iránt. A fokozódó érdeklődésre egyértelmű magyarázatot jelent az ütközet közelgő, 500. évfordulója. E tárgykörben az utóbbi hónapokban egymást érik a különféle konferenciák, előadássorozatok, könyvbemutatók és más rendezvények, kezdeményezések. E sorba illeszkedett természetesen a múlt szombati, nagyszabású főhajtás is, annak tradicionális helyszínén, a sátorhelyi Nemzeti Emlékhelyen. 

Az eseményen – Dr. Hargitai János kezdeményezésére – „Mohács 500” elnevezéssel egy kiáltványt is aláírtak (összesen nyolcan), mely dokumentumot a kormányzatnak szintén eljuttatják. Térségünk parlamenti képviselője indoklásul elmondta: 2026 megérdemli, hogy a nemzeti hősiesség, a kegyelet és a közép-európai összefogás szimbólumává tegyük, s e gondolat jegyében kezdeményezik a szóban forgó esztendő nemzeti emlékévvé nyilvánítását. Mi több, nagyértékű fejlesztéseket ugyancsak szeretnének ennek kapcsán megvalósítani, s e törekvéseikben a kormány partnerségére is számítanak. (A kiáltvány tartalmáról, megszületésének részleteiről, céljairól lapunk következő számában írunk részletesebben. Dacára annak, hogy „mohácsi csatáról” beszélünk, s a történelemtudomány és a közemlékezet egyaránt városunkhoz köti e sorsdöntő ütközetet, a szándéknyilatkozat aláírói között sem Mohács önkormányzatát nem találjuk, sem egyetlen itteni szervezetet (például a városvédőkét) vagy egyetlen helyi intézményt (mondjuk a múzeumot) sem.)

Visszatérve a sátorhelyi főhajtásra, több száz fő, meghívott, hivatalos résztvevő és érdeklődő gyülekezett augusztus 29-én délelőtt a monumentális sírkertben, hogy a lélekharang hangjai és a Himnusz közös eléneklése után elsőként Závoczky Szabolcs köszöntőjét hallgassa meg. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának igazgatója, aki a több mint 40 éve felavatott emlékpark létesítésének előzményeiről, főbb mozzanatairól is beszélt hallgatóságának, elmondta: az 1970-es évek közepén, az emlékpark kialakítása idején az ottani tömegsírokat nem tárták fel. Ám több mint 60 évvel az első, hivatalos kutatások után eljött az ideje, hogy a tudomány elmúlt évtizedekbeli rohamos fejlődésének köszönhetően többet tudjunk meg azokról a hősökről, akik életüket áldozták itt, a mohácsi csatamezőn – hallhattuk. A tömegsírokat a kutatók véleménye alapján azonban célszerű változatlan állapotban hagyni, hogy a következő generációk a kutatási módszerek további fejlődése, az ismeretanyag bővülése talaján dönthessenek azok esetleges újbóli megnyitásáról, vizsgálatáról – tette hozzá.

– A mohácsi Nemzeti Emlékhely 1976-os létrehozása óta méltóságot sugárzó, a nemzeti temető eszméjét kifejező alkotás, amely a helyi és országos emlékezetben ma is élőnek számít – húzta alá Závoczky Szabolcs. Szerves folytatást jelentett Vadász György építész Szent Koronát formázó főépületi tömbje, amelyet 2011-ben adtak át, a kapcsolódó látogatóközponttal együtt. A DDNP vezetője kijelentette: igazgatóságuk az emlékhely méltó megőrzését és teljeskörű megújítását tervezi 2026-ig. 
A korhű egyenruhákat, fegyvereket viselő, történelmi zászlainkkal felsorakozott katonai hagyományőrző csoportok gyűrűjében Dr. Udvardy György a hallgatóságának egy 3000 éves történetet mesélt el, melynek ez volt legfőbb tanulsága: csak annak az embernek lehet jövője, aki Istenbe veti bizalmát. Pécsi megyéspüspökünk emlékeztett: ezrek sírja felett állunk, s hős vitézeink, ha eltérő indíttatásból is, de szembe szálltak egy túlerőben lévő, roppant hatalommal. Az élet megszűnt, de az emlékezésre lehetőségünk van. S tesszük ezt a prófétával, kinek szavai emlékeztetnek: „Aki küzdeni képes, annak van jövője…” A Veszprémi Főegyházmegye főpásztora, érsek, apostoli kormányzó a közös fohászok, könyörgések mellett arra is felhívta a figyelmet: amikor a csatában elhunyt hősökért imádkozunk, erősödünk reményünkben is…
– Adj nekik békességet az örök élet honában! – hallhattuk Bacsmai Lászlótól. Esperes-plébánosunk figyelmeztetett: a világban tapasztalható nehézségek, válságok közepette minden egyes embernek, hívőnek és nem hívőnek egyre inkább éreznie kell a saját, személyes felelősségét. Add Uram, hogy egyre jobban megértsük evangéliumodat! – hangzott el.
A főhajtás szintén hagyományos részeként a kegyelet és tisztelet koszorúit helyezte el az emlékező sokaság a sírkertben. (következő számunkban folytatjuk)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2020-07-10 - 2021-01-19
Színházi ősz: Lehár: A mosoly országa
2020-08-03 - 2021-01-19
Komédia lesz a harmadik, bérletes előadás
2020-09-10 - 2020-12-06
Nagy Ágota festő kiállítása
2020-09-11 - 2020-10-03
Szigeti Szabó János tárlata (meghívó)
2020-09-16 - 2020-10-18
A Fogadalmi templom megáldása előtt…
2020-09-18 - 2020-11-13
Mohácsi énekelni tudók/vágyók! (felhívás)
2020-09-25 - 2020-09-25
Szekó József emlékest
2020-10-01 - 2020-10-01
Ünnepeljük együtt A zene világnapját!
2020-10-12 - 2020-10-12
Filmslágerekkel indul a színházi ősz

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!