Képviselő-testületi ülés (február 14.) | 2020-02-10


Képviselő-testületi ülés
február 14. – Városháza, 8.30 óra

Tervezett napirend:

1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, a településrészi önkormányzat munkájáról, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekről 2) Előterjesztés a képviselő-testület 2020. évi munkatervéről 3) Előterjesztés a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletről 4) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 22/2017. (IX. 29.) ör. számú rendelet módosításáról 5) Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormákról szóló 45/2000. (XII. 31.) ör. számú rendelet módosításáról 6) Előterjesztés a 2020. évi cafeteria-szabályzatról 7) Előterjesztés a lakásbérbeadási névjegyzék felülvizsgálatáról 8) Előterjesztés önkormányzati bérlakások vagyonkezelésből és bérlakásállományból történő kivonásáról és értékesítéséről (Kossuth Lajos utca 35.) 9) Előterjesztés a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő szociális intézmények 2020. évi térítési díjairól (8/2017. (III. 31.) ör. módosításáról) 10) Beszámoló a bentlakásos szociális intézmények 2019. évi tevékenységéről 11) Előterjesztés a 2020. évi Közbeszerzési Tervről 12) Előterjesztés pályázatokról 13) Előterjesztés közbeszerzési eljárást lezáró döntésről 14) Előterjesztés üzemeltetési szerződés megkötéséről (Sokac-ház) 15) Előterjesztés beiskolázási körzetek, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetének véleményezéséről 16) Előterjesztés közművelődési feladat-átszervezésről 17) Előterjesztés az éghajlati vészhelyzetről és a párizsi megállapodásban lefektetett célok eléréséről történő hozzájárulásról 18) Interpellációk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2019-10-17 - 2020-03-19
Előadások ősztől: már vásárolható színházbérlet!
2020-01-01 - 2020-12-31
Útjára indult a Mohácsi Polgári Szalon
2020-02-16 - 2020-02-24
Előzetesek...
2020-02-17 - 2020-02-22
Közlemény a hétvégére tervezett Retro Fesztiválról
2020-02-19 - 2020-02-19
Új elképzelések II. Lajos halálával kapcsolatban (előadás)
2020-02-20 - 2020-02-25
BUSÓJÁRÁS 2020 (teljes, részletes program)
2020-02-22 - 2020-02-23
Közeleg a Magyar bál...
2020-03-08 - 2020-03-08
Tamások jönnek…

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!